Raadpleeg een erfrecht advocaat bij het afwikkelen van complexe nalatenschappen  0 396

Raadpleeg een erfrecht advocaat bij het afwikkelen van complexe nalatenschappen

Er volgt een zware en emotionele periode wanneer je een dierbaar persoon verliest. Het wordt er niet eenvoudiger op als je als erfgenaam verantwoordelijk bent voor het afwikkelen van de nalatenschap. Als zich daarbij problemen of geschillen voordoen, wordt het verdriet des te groter. Helaas komen ruzies over erfenissen vaak voor. Hetzelfde geldt voor erfenissen die zo complex in elkaar steken, dat het moeilijk is om ze af te wikkelen. Een goed voorbeeld hiervan is de afwikkeling van een erfenis na beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap. Als je een erfenis beneficiair aanvaardt, betekent dit in beginsel dat je verplicht bent om de erfenis af te wikkelen volgens bepaalde wettelijke regels. Dit wordt in juridische termen het vereffenen van de nalatenschap genoemd. Hierbij worden eerst de vorderingen van de schuldeisers voldaan en wat overblijft (als er iets overblijft) wordt onder de erfgenamen verdeeld.

Zoals je waarschijnlijk al vermoedt, is de afwikkeling van de nalatenschap na het beneficiair aanvaarden van een erfenis een complex proces. Daarom is het verstandig om je in een dergelijke situatie te laten bijstaan door een erfrecht advocaat om conflicten op te lossen en escalatie te voorkomen. Veelal blijft een gerechtelijke procedure dan achterwege.

Erfrechtelijke leerstukken

Je komt in aanraking met het onderdeel van het burgerlijk recht dat erfrecht heet als een dierbare overlijdt en diens bezittingen moeten worden verdeeld. Waar dit rechtsgebied vroeger was voorbehouden aan notarissen zijn erfrecht advocaten tegenwoordig onmisbaar bij de afwikkeling van een nalatenschap, in het bijzonder als er problemen ontstaan. Een nalatenschap is het vermogen dat de overleden persoon heeft nagelaten en dat volgens het testament of de wet onder de erfgenamen moet worden verdeeld. Een erfrecht advocaat adviseert en procedeert over allerlei erfrechtelijke leerstukken. Dit betreft onder andere: de uitleg van het testament, de geldigheid van een testament, de verdeling van de nalatenschap, de executele (executeur), de legitieme portie, de vereffening van de nalatenschap en een legaat in een erfenis.

Wat is legateren?

In het testament van de erflater (de overleden persoon) staan bepalingen van verschillende aard – zoals de erfstelling – ofwel de aanwijzing van de erfgenamen. Ook staat de benoeming van de executeur vermeld in dit document. Daarnaast kunnen er in het testament legaten worden toegewezen. Een van de vragen die een erfrecht advocaat in zijn dagelijkse praktijk veelvuldig beantwoordt, is de vraag: wat is een legaat? Een legaat is een bepaling waarbij een of meerdere specifieke goederen worden nagelaten aan een bepaald persoon, maar het kan ook om een specifiek geldbedrag gaan. Het opnemen van een legaat in een testament staat ook bekend als legateren. Als je legataris bent, word jij schuldeiser van de erfenis. Omdat een legaat geen erfstelling is, word je dus geen erfgenaam.

Hoe wordt een legaat toegewezen?

Een legaat kan gaan over verschillende soorten bezittingen uit de erfenis, zoals: een klassieke auto, een sieraad, een huis of een schilderij. Vigo woont bijvoorbeeld in zijn ouderlijk huis. Hij heeft zijn vriendin Liz tot zijn enige erfgenaam benoemd. Vigo wil graag dat het huis bij zijn broer Olaf terechtkomt. Maar hij wil ook dat Liz na zijn overlijden een redelijke erfenis krijgt. Daarom legateert Vigo het ouderlijk huis aan Olaf, onder de verplichting de helft van de waarde van de woning ten tijde van zijn sterfdag te vergoeden aan de erfenis. Bij het overlijden van Vigo blijkt het huis €500.000, – waard te zijn. Olaf moet als legataris dus €250.000, – aan de nalatenschap betalen. Liz erft niet het huis, maar wel de helft van de waarde daarvan.

Zijn er onduidelijkheden of geschillen omtrent legaten? Door een beroep te doen op de expertise van een erfrecht advocaat kunnen ook erfrechtelijke problemen van deze aard worden opgelost.

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een pensioen opbouwen doe je zo 0 193

Een pensioen opbouwen doe je zo

In Nederland vinden de meeste mensen dat het allemaal wel goed is geregeld. Ze hebben het lekker voor elkaar, denken ze. Er is een sociaal vangnet en je kunt altijd wel ergens terecht in de meeste gevallen. Toch kan het altijd beter. We vragen je niet te settelen voor iets gemiddelds. We vinden dat je beter verdient en hier ook voor moet zorgen voor jezelf. Dit kun je natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen en hoe je dat doet is helemaal aan jou. Wij vragen je alleen om even de aandacht te hebben voor een van onze manieren. Een van de manieren die wij bedacht hebben om je weg van de gemiddelden te krijgen en te laten genieten van waar je hard voor gewerkt hebt, is het opbouwen van je pensioen. Weg met de standaard-zooi, we hebben iets beters voor je in petto. Ben je er klaar voor? Dan nemen we je mee in een aantal tips voor het investeren in een kooi pensioen. 

Geld investeren

Een pensioen opbouwen begint wat ons betreft bij het investeren van je geld. Je moet om je geld te investeren natuurlijk eerst wel geld hebben. Maar wees gerust, je verwachtingen zijn helemaal onterecht. Veel mensen denken namelijk dat je heel veel geld moet hebben om te investeren. Daar is helemaal niets waar van. Je kunt, ook met kleinere bedragen, je geld investeren. Geld investeren waarin? Dat is helemaal aan jou. Je kunt dit doen op heel veel manieren. Waarin investeren is een lastige keuze omdat dit ook sterk verband houdt met je wensen. Wil je liever niet teveel risico nemen? Wil je gaan voor een solide maar lager rendement? Wil je toch meer risico nemen en de kans hebben op een hoger rendement? Dit zijn allemaal dingen waar je aan moet denken. Ook is het van belang dat je jezelf de vraag stelt of je wel bereid bent risico te lopen. 

Wie?

Wie? Wie je geld gaat investeren? Ja, dat bedoelen we! Dit bedoelen we omdat je de keuze hebt om je geld te laten beleggen. Dan hoef je jezelf niet te verdiepen in alle complexe materie. Dit scheelt een heleboel, aangezien we het niet voor niets complexe materie noemen. Je hebt behoorlijk wat werk te doen als je dit zelf wil gaan regelen. Je moet je inlezen in allerlei verschillende technieken en strategieën en je moet je psychologische gesteldheid zo inrichten dat je de grootste kans op succes hebt; je emoties loskoppelen van je beslissingen. Je kunt bijvoorbeeld je geld laten investeren bij https://majorcapital.com/. De kapitaal grens ligt dan wel wat hoger dan wanneer je het zelf doet, maar het is het dubbel en dwars waard als je het ons vraagt. 

Hoeveel? 

Dan nog de vraag hoeveel geld je gaat investeren. Dit is belangrijk zodat je hier je verwachtingen op kunt gaan bijstellen. Bedenk je goed dat met een solide en gestaag rendement je het voordeel hebt van compound interest; rente op rente. Een erg aantrekkelijk beeld voor veel mensen en dat is niet gek.

Een gedegen verzuimbeleid vormt de basis van verzuimpreventie 0 203

Een gedegen verzuimbeleid vormt de basis van verzuimpreventie

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om zieke medewerkers te begeleiden. De medewerker wordt hierin bijgestaan door een arbodienst of bedrijfsarts. Door een van die partijen wordt een probleemanalyse gemaakt bij een verzuim van zes weken. Hierin worden de oorzaak van het verzuim en de mogelijkheden tot herstel beschreven. Ook geeft de medewerker in deze analyse aan wanneer die denkt weer aan het werk te kunnen gaan. Als werkgever kun je zelf kiezen hoe je verzuim aanpakt. Een goede verzuimpreventie en verzuimbegeleiding kunnen voor jouw werknemers het verschil maken. Daarbij is ondersteuning van een arbodienst van grote waarde. Die kan je helpen met het inrichten van de verzuimbegeleiding en helpt zieke werknemers snel en gezond te re-integreren om zo de duur van het verzuim te bekorten.

Andere kijk op arbodienstverlening

De werkwijze van arbodienst Preventix wordt gekenmerkt door een andere kijk op arbodienstverlening. De organisatie streeft ernaar om werkgevers de specialist zo weinig mogelijk nodig te laten hebben. Dat is juist zo omdat arbo voor werkgevers een verplicht nummer is. Hoewel dat misschien paradoxaal klinkt, is dat niet het geval. Waar bepaalde arbodiensten zich concentreren op verzuimbegeleiding en re-integratie, legt Preventix de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid. Op die manier draagt de arbodienst bij aan een gedegen verzuimbeleid. Hoe succesvoller Preventix daarin is, hoe minder vaak de organisatie in actie hoeft te komen voor werkgevers.

Basis van verzuimpreventie

Om werknemers correct te begeleiden en om verzuim te voorkomen, is het belangrijk dat de basis goed is. Een goed verzuimbeleid is de basis van verzuimpreventie. Een verzuimbeleid motiveert de werknemer om met het herstel aan de slag te gaan en bevordert op die manier een vlotte terugkeer. In een verzuimbeleid staat hoe de werknemer omgaat met verzuim en welke maatregelen er worden getroffen om dit te voorkomen. Ook een periodiek medisch onderzoek kan hiervan een onderdeel zijn. Daarnaast wordt in het verzuimbeleid de verzuimbegeleiding vastgelegd. Als een werknemer langdurig uitvalt, kan er adequaat en snel worden gehandeld en daardoor blijft het verzuim vaak beperkt.

Snelle terugkeer naar de werkplek

Als er toch sprake is van verzuim zetten de deskundigen van Preventix vanaf de ziekmelding in op een vlotte terugkeer naar de werkplek door middel van verzuimbegeleiding. Zij denken daarbij altijd in mogelijkheden en niet in beperkingen. Op die manier helpt de juiste verzuimbegeleiding medewerkers bij hun herstelproces. Een snelle terugkeer is voor jou als werkgever natuurlijk ook voordelig, zelfs wanneer het functioneren nog beperkt is of als dat maar gedeeltelijk. Naast het uitvoeren van verzuimbegeleiding ben je bij Preventix aan het juiste adres voor bewaking van de taken uit de Wet verbetering poortwachter en proactieve advisering om ziekteverzuim te verlagen en verzuim te voorkomen. Verder loven de klanten de goede bereikbaarheid van de adviseurs. Zij staan graag voor je klaar bij vragen in de breedste zin van het woord.

Meest populaire berichten